Svázáni kopretinami

Dnešní noc
Byla tak živá
Z fotek zesnulých
Úzkost chladně zívá.

A snad jen myšlenka
Podmanivá
Přehluší
Bubnující čas do uší.

Nivní fakt
Že mne uslyší
Nostradamus
Uvězněný ve své křeči.

Zdi také mlčí
Ve dne plné řečí
Narážek a výtky
Teď mlčí jako na hrobě kytky.

Zůstaly na mne
Ze zbytků zbytky
Jez a zacpi hlas
Vždyť kámen hodil jsi zas.

A teď už nepatříš
Mezi nás
Zůstaneš sám pod hodinami
Jako vzpomínka.

Dnešní noc
Byla tak živá
Všichni jsme sami
Svázáni kopretinami.

Komentáře

Jednostranný pohled, který

Jednostranný pohled, který je umocněn samolibostí a pocitem své vlastní neomylnosti i všemocností. Ať si každý udělá svůj vlastní názor.