Redakce

Studentský časopis PROSTOR
E-mail redakce: redakce@prostorweb.cz
Sociální síť Facebook -

PROSTOR spolupracuje s regionálním Třineckým hutníkem, v němž pomáhá vytvářet rubriku Studentský svět:
Třinecký hutník

11. 3. 2002 - PROSTOR podpořil vznik a spolupracoval se školním časopisem:
Třinecký hutník

Nezávislý studentský časopis PROSTOR získal ve školním roce 2000/2001 grant od nadace:
Třinecký hutník

Nejlepší školní časopis roku 2001:
nejlepší časopis

Čtenáři papírového PROSTORU obdrželi v květnu 2001 náš dárek - tašku vytvořenou pro náš časopis -
zde se podívejte.

Vývoj nezávislého studentského časopisu PROSTOR
září 1998
Časopis PROSTOR vznikl (zakladatel a šéfredaktor také grafická úprava Kamil Mrázek).

listopad 1998
Vyšlo první číslo měsíčníku PROSTOR na třineckém gymnáziu.

listopad 1998
Časopis také v digitální podobě PDF, který je zasílán zájemcům e-mailem.

listopad 1999
PROSTOR má své internetové stránky.

listopad 2000
Redakce získala grant na podporu realizace a tvorby PROSTORU od nadace Open Society Fund Praha. (viz důvody na stránkách PROSTORU - Redakce)

červen 2000
V soutěži o nejlepší školní časopis na Internetu 2000 na serveru se PROSTOR umístil díky hlasům odborné poroty a čtenářů na výherním 10. místě a obdržel hodnotné ceny.

květen 2001
PROSTOR ve spolupráci s regionální týdeníkem vytvořil a spolupracuje na studentské rubrice pod názvem Studentský svět v regionálním týdeníku Třinecký hutník.

31. května 2001
Časopis PROSTOR zorganizoval velkou zábavnou show 4M PROSTOR pro studenty třineckého gymnázia s pozvanými hosty (články a fotky na stránkách PROSTORU).

červen 2001
Časopis v soutěži o nejlepší školní časopis 2001 na Internetu pořádané serverem vyhrál a stal se nejlepším školním časopisem pro rok 2001.
nejlepší časopis

červen 2001
Časopis v soutěži o nejlepší školní časopis na Internetu v roce 2001 pořádané serverem hlasováním odborné poroty a čtenářů se umístil na třetím místě a vyhrál hodnotné ceny pro školu a pro redaktory.

září 2001
Papírový PROSTOR vycházející na třineckém gymnáziu má novou šéfredaktorku.
(Kamil Mrázek odmaturoval.)

3. října 2001
Tento studentský časopis PROSTOR (časopis všech), který tvoříte vy všichni, vycházející nejen na Internetu a spolupracující s dalšími nejen studentskými časopisy ukončil podporu a spolupráci s papírovým školním časopisem PROSTOR vycházejícím na třineckém gymnáziu. Tento váš časopis, který teď čtete na těchto stránkách, s časopisem na třineckém gymnáziu bohužel již nemá nic společného, ale příčiny a důvody ukončení spolupráce, podpory atd. nejsou na straně našeho časopisu, který právě čtete, ať už věříte čemukoliv.
Toto není internetová podoba časopisu na třineckém gymnáziu.

11. března 2002
Vyšel zcela nový školní časopis HUGO na českotěšínském gymnáziu, jehož vznik podpořil tento studentský časopis PROSTOR, nadále spolupracujeme a podporujeme tento školní časopis.

11. února 2007
Spuštěn nový redakční systém a web studentského časopisu PROSTOR na adrese kvůli rozšíření čtenářské, autorské základny a podpory studentské tvorby, projektů nejen v novinách a časopisech po celé ČR.

4. ledna 2009
Založena stránka na sociální síti Facebook - , kde se můžou přiznivci přidat a mít tak přehled, co se děje na PROSTORU formou komunikace.

8. října 2009
Přesun studentského časopisu PROSTOR na adresu:

19. března 2010
Byli jsme osloveni jako kvalitní zdroj a podepsali jsme smlouvu s Národní knihovnou ČR, jenž umožní navěky uchovávat a zpřístupnit offline web časopisu PROSTOR na Internetu. PROSTOR bude pravidelně archivován a zpřístupněn také v rámci projektu Webarchív Narodní knihovny ČR a stane se součásti českého kulturního dědictví. Takže pište, vaše příspěvky budou navěky uchovávané a i za 400let si je budou moci lidé číst:-)

Propagace:
Líbí se Vám časopis PROSTOR, máte své internetové stránky, umístěte naše logo a pomožte s propagací studentského časopisu PROSTOR

Zdrojový kód k umístění na vaše stránky:
<a href="http://www.prostorweb.cz"><img src="http://www.prostorweb.cz/prostor.png" /></a>

Redakce časopisu:
Nezávislý studentský časopis PROSTOR má své přispěvovatele z řad studentů a nejen jich z různých míst a škol ČR a mimo to, jsou zde zveřejňovány příspěvky studentů z časopisů a novin, se kterými PROSTOR spolupracuje.
I vy můžete přispět svým textem do vašeho studentského časopisu PROSTOR na naše internetové stránky a nejen na ně..., protože všichni jste redaktoři tohoto časopisu. Studentský časopis PROSTOR je časopis všech.


Zakladatel studentského časopisu PROSTOR a šéfredaktor:
Kamil Mrázek
e-mail: kms.expert@seznam.cz

Pseudonymy (jména) některých stalejších autorů, přispěvovatelů či redaktorů:
Šárka Nevoralová, Dominika Plzáková, Kiara, Francis, Black.Angel, wink, Vendula, želvička, Lucie Branná