Jidášův plášť

Vlak mých proseb
Zůstal na vedlejší koleji
Bosý na duši
Pojď, nás tady nechtějí
S rozbitou tváří
Přeraženým nosem
Smích patří otrokáři
Mávajícím štosem
Papíru a jmen
Nosím plášť Jidáše
Nejhezčí z mých odměn
Pro splnění role postačí
Když zakryje tvář
Svědomí je bodláčí
Vždyť jsi lhář
Sám sobě se smějící
Nosím Jidášův plášť
Svou vlastní
Ostnatou čepici.

Komentáře

Lupus est homo homini.

Lupus est homo homini.