DOX na univerzitě aneb Vytvářej své město

Časopis PROSTOR jako mediální partner Vás zve na sérii veřejných diskuzí "Jaká je vize Prahy?", které proběhnou v týdnu 13. - 17. 6.2011 postupně na FF UK, FHS UK, FSV UK, PF UK a VŠE vždy od 16.00 do 19.00.
Projekt bude oficiálně poprvé představen tuto neděli 15. 5. v odpoledních hodinách v Centru současného umění DOX.
Pozvánka v plné velikosti (PNG)
Pozvánka v plné velikosti (PDF)
Vyslechnutí názoru a představ mladé generace je pro projekt vize Prahy zásadní - vysokoškolští studenti představují širokou skupinu městských obyvatel, jež město využívá ekonomicky i společensky specifickým způsobem. Právě oni se stávají jeho budoucími obyvateli, jež ve městě budují pracovní kariéry a rozvíjejí osobní kontakty. Vysokoškolští studenti jsou budoucností Prahy.

Rozvrh diskuzí na jednotlivých fakultách:
13. 6. pondělí: Filosofická fakulta
14. 6. úterý: Fakulta humanitních studií
15. 6. středa: Fakulta sociálních věd
16. 6. čtvrtek: Právnická fakulta
17. 6. pátek: VŠE katedra Arts managementu

Více informací o zahájení 15.5.2011 zde

DOX na univerzitě aneb Vytvářej své město