zpět
J. Mladý má mimo svého kolegy Náhlovského také svou malou televizní společnost...